• banner
 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji podatkowe ryczałtu ewidencjonowanego,
 • Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Rozliczanie VAT, VAT-UE
 • Wypełnianie deklaracji podatkowych
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Kontakty z Urzędem Skarbowym i ZUS
 • Sporządzanie sprawozdawczości GUS
 • Rozliczanie rocznych zeznań podatkowych
 • Sporządzanie miesięcznych zestawień i analiz dotyczących działalności firmy w formie uzgodnionej z klientem

 

dokumente im griff