• banner

 • Prowadzenie ksiąg handlowych
 • Prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • Prowadzenie ewidencji podatkowe ryczałtu ewidencjonowanego,
 • Prowadzenie rejestru zakupu i sprzedaży VAT
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
 • Rozliczanie VAT, VAT-UE
 • Wypełnianie deklaracji podatkowych
 • Wyprowadzanie zaległości
 • Kontakty z Urzędem Skarbowym i ZUS
 • Sporządzanie sprawozdawczości GUS
 • Rozliczanie rocznych zeznań podatkowych
 • Sporządzanie miesięcznych zestawień i analiz dotyczących działalności firmy w formie uzgodnionej z klientem • Sporządzanie listy płac
 • Rozliczanie podatku dochodowego od pracowników
 • Sporządzanie umowy o pracę, umowy zlecenie i o dzieło
 • Zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych,
 • Naliczanie wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
 • Rozliczenia składek z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego
 • Sporządzanie deklaracji podatkowych dla Urzędu Skarbowego i podatników
 • Sporządzanie miesięcznych, półrocznych i rocznych rozliczeń podatkowych
 • Przygotowanie raportów kadrowych
 • PFRON
 • Sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS DRA, RCA, RZA,
  ZUA, ZWUA
 • Sporządzanie rocznych raportów RMUA
 • Wydawanie zaświadczeń o uzyskanych dochodach pracowników
 • Ewidencjonowanie urlopów, zwolnień lekarskich
 • Wystawianie świadectw pracy
 • Składanie wniosków o pomoc publiczną z PUP • Dla firm transportowych  prowadzimy rozliczenie i ewidencje czasu
  pracy kierowców z wykresówek oraz kart kierowców tachografów
  cyfrowych. Posiadamy licencjonowane oprogramowanie
  wspomagające wspomagające rozliczenie czasu pracy oraz czytnik
  kart kierowców i skaner wykresówek.
 • Na podstawie tarcz tacho i/lub plików cyfrowych z kart kierowców
  (pobieramy dane z kart kierowców i pamięci tachografów cyfrowych)
  oraz dodatkowej dokumentacji odnoszącej się do czasu pracy
  kierowcy wykonujemy raporty zgodne z wymogami Państwowej
  Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Transportu Drogowego.
 • Przygotowana Ewidencja czasu pracy kierowców na podstawie
  odnośnych przepisów kodeksu pracy i ustawy o czasie pracy
  kierowców zawiera m.in. wyliczanie czasu pracy, godzin nocnych,
  godzin pracy w niedziele i święta, nadgodzin 50% i 100%,
  odbiory i nieobecności.
 • Analiza danych pod kątem przestrzegania przez kierowców
  przepisów rozporządzenia (WE) 561/2006 zawiera wykaz
  naruszeń wraz z odpowiadającymi im wysokościami mandatów
  nakładanych na przedsiębiorcę przez ITD.