• banner
  • Dla firm transportowych  prowadzimy rozliczenie i ewidencje czasu pracy kierowców z wykresówek oraz kart kierowców tachografów cyfrowych. Posiadamy licencjonowane oprogramowanie wspomagające wspomagające rozliczenie czasu pracy oraz czytnik kart kierowców i skaner wykresówek.
  • Na podstawie tarcz tacho i/lub plików cyfrowych z kart kierowców(pobieramy dane z kart kierowców i pamięci tachografów cyfrowych) oraz dodatkowej dokumentacji odnoszącej się do czasu pracy kierowcy wykonujemy raporty zgodne z wymogami Państwowej Inspekcji Pracy oraz Inspekcji Transportu Drogowego.
  • Przygotowana Ewidencja czasu pracy kierowców na podstawie odnośnych przepisów kodeksu pracy i ustawy o czasie pracy kierowców zawiera m.in. wyliczanie czasu pracy, godzin nocnych, godzin pracy w niedziele i święta, nadgodzin 50% i 100%, odbiory i nieobecności.
  • Analiza danych pod kątem przestrzegania przez kierowców przepisów rozporządzenia (WE) 561/2006 zawiera wykaz naruszeń wraz z odpowiadającymi im wysokościami mandatów nakładanych na przedsiębiorcę przez ITD.

 

Businessman With Printer In Modern Office